ינואר 5, 2013
Comments Off

מגרשים בקיסריה

Post by :

Category: Markup


מגרשים בקיסריה

  • מגרשים בגודל 600 מ"ר בשכונה 12 החל מ2,5 מיליון ש"ח
  • מגרשים בשכונות הים בגודל 1000החל מ5,5 מיליון ש"ח
  • מגרשים מול הים החל מ10 מיליון ש"ח
Tags :
WhatsApp chat