ינואר 5, 2013
Comments Off

בתים למכירה בקיסריה

Post by :

Category: Markup, בתים למכירה בקיסריה


בתים למכירה בקיסריה

בתים למכירה בקיסריה מול הים, עכשיו זה אפשרי בית 4,5 חדרים במרחק הליכה לים רק ב2,5 מיליון ש"ח בלבד, רוצים לחיות וגדל ילדים ביישוב עם איכות החיים מהגבוהות בישראל? זה הזמן, במחיר חלומי במיקום מצוין קרוב לכל. היכנסו לאתר https://caesareavilla.com/%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%94

!"#$%&'()*
+,./01234
56789:;>=<
?@ABCDEFGH
IJKLMNOPQR
STUVWXYZ[
]^_`abcdef
ghijklmnop
qrstuvwxyz
{|}~

 

WhatsApp chat