בתים למכירה בקיסריה

בתים למכירה בקיסריה

1,000מ"ר

5

4

1

1,200מ"ר

5

4

1

1,100מ"ר

5

2

1,600מ"ר

5

1

1,250מ"ר

5

2

1,600מ"ר

5

2

1,200מ"ר

4

2

1,000מ"ר

בתי יוקרה בקיסריה

1,000מ"ר

4

4

2

בתים למכירה בקיסריה

1,200מ"ר

5

5

1

1,194מ"ר

5

4

2

להשכרה בקיסריה

1,200מ"ר

5

5

1

1,200מ"ר

5

5

1